BANDET

Likvogn 2076 er et musikalsk performans inspirert band.  Musikk og tekster kommer ut i fra et menneskelig, sosialt og samfunnskritisk engasjement med et uforbeholdent likeverd i sentrum.


Bandet spiller på selvlagde instrumenter laget av skrot og utrangerte gjenstander, som får nytt liv og en ny funksjon.


TubalCain og Lilith har en sterkt kunstnerisk forankring, da to av bandmedlemmene er utøvende kunstnere. Tobbe Malm og Tore Wilhelmsen 


Bandet holder jevnlig konserter og kan leies inn til arrangementer.


BANDET


Tore Wilhelmsen

Tobbe Malm

Ilan Dehli Villanger